Aktuálna akcia
Situačný plán
Lokalita
Fotogaléria
 

Pozemok C2

Parameter Hodnota
OznačenieC2
Veľkosť pozemku [m2]780
Stav  predaný
Cena za pozemok vrátane DPH [EUR] ***
Cena za 1 m2 s DPH [EUR] ***
Približná šírka pozemku [m]26,9
Pibližna hĺbka pozemku [m]29
Zastavanosť pozemku objektom RD [max. / m2]0,30% / 237
Spevnené plochy [max./ m2]0,10% / 75,00
Spevnené a zastavané plochy [m2]312
Min. podiel zelene na pozemku [%]60%
Prípustné funkčné využitie [%]90-B, 10-OV
Max. podlažnosť RD2
Výška RD (sedlov·/ pultov·/ ploch· strecha) [m]9,50 / 8,00 / 7,50
Stavebn· čiara (vzdialenosť od okraja vozovky) [m]7,2 m
Odstupové vzdialenosti (od susediacich RD) [m]10 m
Aktuálna vybavenosť pozemku 
Parcely tvoriace pozemok

Konverzný kurz - 30.1260 SKK/EUR

 
Právne ustanovenia | KONTAKT WEBMASTER | © 2005-2010 VASDOMOV.sk