Aktuálna akcia
Situačný plán
Lokalita
Fotogaléria
 

Pozemok A1

Parameter Hodnota
OznačenieA1
Veľkosť pozemku [m2]951
Stav  rezervovaný
Cena za pozemok vrátane DPH [EUR] 46 599,00
Cena za 1 m2 s DPH [EUR] 49,00
Približná šírka pozemku [m] 
Pibližna hĺbka pozemku [m] 
Zastavanosť pozemku objektom RD [max. / m2]0,25% / 237
Spevnené plochy [max./ m2]0,15% / 143,40
Spevnené a zastavané plochy [m2]380,4
Min. podiel zelene na pozemku [%]60%
Prípustné funkčné využitie [%]90-B, 10-OV
Max. podlažnosť RD2
Výška RD (sedlov·/ pultov·/ ploch· strecha) [m]9,50 / 8,00 / 7,50
Stavebn· čiara (vzdialenosť od okraja vozovky) [m]6 m
Odstupové vzdialenosti (od susediacich RD) [m]10 m
Aktuálna vybavenosť pozemku 
Parcely tvoriace pozemok

stavebná : 279/80 (237 m2)
záhrada : 279/79 (714 m2)

Konverzný kurz - 30.1260 SKK/EUR

 
Právne ustanovenia | KONTAKT WEBMASTER | © 2005-2010 VASDOMOV.sk